C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Educació infantil

Educació infantil (I3, I4 i I5)

El cicle d’educació infantil dona prioritat a afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants i, per això, a FEDAC Montcada els proposem activitats que fan créixer les capacitats per aprendre a aprendre:

  • Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma
  • Aprendre a fer, a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conèixer, a pensar i comunicar
  • Aprendre a conviure i a respectar

Vinculem, a més, les activitats proposades amb les intel·ligències múltiples, on cada alumne fa aflorar els seus talents en funció del seu interès i motivació. Així, oferim espais, propostes i materials que els ajuden a construir els seus propis aprenentatges. Potenciem l’exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu i l’aprenentatge des de l’interès i el plaer per tal d’assolir els objectius establerts.

Projectes de l’etapa

Aprenentatge de l’anglès

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’etapa d’infantil centrant-nos en la comunicació oral i des d’un enfocament molt lúdic. És per això que utilitzem la llengua anglesa com a eina d’aprenentatge en la comprensió de contes, rutines, cançons i en diferents canals audiovisuals.

La Comunitat de Petits realitza una hora curricular setmanalment en llengua anglesa i a més, oferim un Ambient d'aprenentatge on els infants aprenen a resoldre reptes de la vida quotidiana fent ús de l'anglès com a llengua d'aprenentatge. Aquest Ambient està coordinat per l'especialista en llengua estrangera i l'auxiliar de conversa nadiu.

Projecte TÀCtil

Introduïm les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) a l'aula de manera significativa, involucrant en el procés d'aprenentatge diversos coneixements que en la vida real interaccionen constantment. Respectant el moment maduratiu dels infants, l'ús saludable d'aplicacions i eines audiovisuals i digitals amb diferents finalitats (creació, comunicació i aprenentatge lúdic).

Així doncs, a l'escola comptem amb Bee-booTs, Ipads i dispositius digitals que ajuden a desenvolupar en els infants diferents capacitats, com el pensament computacional, la percepció espai-temporal, la creativitat o el pensament lògic, entre d'altres.

Treball per projectes

A la Comunitat de Petits aprenem a partir d'una metodologia que pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge.

Treballant per projectes els nostres infants aprenen de forma globalitzada cercant un aprenentatge més significatiu, ja que el que es fa a l'aula té relació directa amb l'entorn dels nens i les nenes.

Aquesta metodologia dona l'oportunitat als infants a escollir alguns aspectes que volen treballar d'especial interès i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles molt més elevat.

L'alumne com a centre de l'aprenentatge és conscient del que va aprenent i de com ho aprèn. S'autoregulen, adquireixen autonomia, es respecten i es potencien els seus talents de manera cooperativa i inclusiva.

Ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge són espais temàtics organitzats a partir de les intel·ligències múltiples. Cada ambient ofereix diferents propostes d’activitats on els nens i les nenes experimenten, investiguen i aprenen segons els seus interessos i possibilitats. D’aquesta manera, els ambients d’aprenentatge donen resposta a les seves necessitats i faciliten el desenvolupament de les seves capacitats.

EmoArt

EmoArt és un projecte intercicle de FEDAC Montcada per descobrir, a partir de diferents contes, les emocions i l’art en totes les seves vessants: música, dansa, teatre, pintura, escultura i literatura.

Psicomotricitat

Les sessions de psicomotricitat ofereixen als alumnes la possibilitat d’experimentar i desenvolupar les seves habilitats motrius a partir de propostes i materials diversos.

A partir del joc, aconseguim que els infants coneguin el seu cos, es relacionin amb els seus companys i els adults, desenvolupin habilitats creatives i expressin les seves emocions.

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Montcada oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, les activitats complementàries són:

  • ArtTIC
  • LEM (7 hàbits)
  • EMMAÚS
  • ESCACS
  • ORATÒRIA

Consulta els detalls de les activitats complementàries al pdf.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website