C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Educació infantil

Educació infantil (I3, I4 i I5)

El cicle d’educació infantil dona prioritat a afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants i, per això, a FEDAC Montcada els proposem activitats que fan créixer les capacitats per aprendre a aprendre:

  • Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma
  • Aprendre a fer, a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conèixer, a pensar i comunicar
  • Aprendre a conviure i a respectar

Vinculem, a més, les activitats proposades amb les intel·ligències múltiples, on cada alumne fa aflorar els seus talents en funció del seu interès i motivació. Així, oferim espais, propostes i materials que els ajuden a construir els seus propis aprenentatges. Potenciem l’exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu i l’aprenentatge des de l’interès i el plaer per tal d’assolir els objectius establerts.

Projectes de l’etapa

Escola Verda

Els més petits de l’escola participen en tots els projectes i propostes d’Escola Verda. Transmetem als nens i les nenes els valors de la sostenibilitat i el respecte pel nostre entorn més proper, que és el més significatiu per a ells, cuidant de la planta de la classe o iniciant-se en el reciclatge.

Projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS)

A Educació Infantil realitzem a l’aula un projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS). Es tracta que els nens i nenes facin petits serveis en benefici de la comunitat i, alhora, és una acció que ajuda a donar sentit a tot l’aprenentatge. Per això, des de FEDAC Montcada creiem que és tan important potenciar els projectes d’Aprenentatge-Servei en edats primerenques.

Aprenentatge de l’anglès

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’etapa d’infantil centrant-nos en la comunicació oral i des d’un enfocament molt lúdic. És per això que utilitzem la llengua anglesa com a eina d’aprenentatge en la comprensió de contes, rutines, cançons i en diferents canals audiovisuals.

També impartim l’activitats Play in English, amb la qual proporcionem contextos en què el joc és l’eix motivador per a l’aprenentatge dels sons, el vocabulari bàsic i la pronúncia correcta de la llengua anglesa.

Setmanalment realitzem dues sessions d’anglès d’una hora de duració amb cada grup.

Projecte TÀCtil

Introduïm les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) a l’aula, ja que permeten involucrar en el procés d’aprenentatge diversos coneixements que en la vida real interaccionen constantment. Així comptem amb pissarres digitals interactives (PDI), robots Bee-Bots i diverses Apps que ajuden a desenvolupar en els infants diferents capacitats, com la percepció espai-temporal, la creativitat o el pensament lògic, entre d’altres.

Espiritualitat i interioritat

L’espiritualitat és una part fonamental del creixement personal dels alumnes. Per això treballem l’autoconeixement per tal d’ajudar-los a establir lligams amb ells mateixos i amb els altres. Considerem, a més, que treballar aquesta dimensió de la persona en edats primerenques els donarà estratègies pel futur.

A l’etapa d’educació infantil, posem en pràctica la relaxació en tres moments puntuals del dia, realitzem activitats d’interioritat quinzenalment a l’espai de l’escola Emmaús i setmanalment a l’ambient de treball de la calma.

Treball per projectes

A educació infantil treballem per projectes a partir dels interrogants que es plantegen els nens i les nenes, de manera que desenvolupen una investigació global al voltant d’un eix comú. Es tracta de convertir els infants en els protagonistes del seu procés d’aprenentatge, ja que el treball per projectes permet donar una resposta a la seva necessitat de saber i al seu interès per aprendre.

Educació emocional

Considerem fonamental el treball de les emocions per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. A educació infantil partim de situacions quotidianes que sorgeixen de manera espontània en els infants per parlar de les emocions, com també d’altres que nosaltres proposem per establir diàlegs: el racó de la Bona Notícia, l’espai Emmaús de l’escola, el projecte EmoArt o la mascota de la classe, entre d’altres.

Ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge són espais temàtics organitzats a partir de les intel·ligències múltiples. Cada ambient ofereix diferents propostes d’activitats on els nens i les nenes experimenten, investiguen i aprenen segons els seus interessos i possibilitats. D’aquesta manera, els ambients d’aprenentatge donen resposta a les seves necessitats i faciliten el desenvolupament de les seves capacitats.

EmoArt

EmoArt és un projecte intercicle de FEDAC Montcada per descobrir, a partir de diferents contes, les emocions i l’art en totes les seves vessants: música, dansa, teatre, pintura, escultura i literatura.

DeCORart

Amb el projecte DeCORart creem espais a l’escola per facilitar l’aprenentatge competencial dels alumnes. D’aquesta manera, fem que les aules i les instal·lacions de l’escola aforeixen que els nens i les nenes, així com els educadors i les famílies, se sentin acollits i gaudeixin de l’escola.

Psicomotricitat

Les sessions de psicomotricitat ofereixen als alumnes la possibilitat d’experimentar i desenvolupar les seves habilitats motrius a partir de propostes i materials diversos.

A partir del joc, aconseguim que els infants coneguin el seu cos, es relacionin amb els seus companys i els adults, desenvolupin habilitats creatives i expressin les seves emocions.

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Montcada oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, les activitats complementàries són:

  • ArtTIC
  • Taller de lletres
  • Emocions (LeaderInMe-LEM)
  • Taller Juguem
  • Escacs
  • Let’s Go Project (Oratòria)

Consulta els detalls de les activitats complementàries al pdf.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.