C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Educació primària

Educació primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

A l’etapa d’educació primària treballem amb metodologies obertes, actives i motivadores perquè els nens i les nenes desenvolupin les seves capacitats personals i siguin competents en les diferents àrees. A FEDAC Montcada acompanyem els alumnes en el procés d’aprenentatge, en el qual ells són els protagonistes; nosaltres, com a educadors, els orientem i els ensenyem a pensar.

A l’escola disposem d’aules ben equipades que permeten la flexibilitat d’agrupació dels alumnes en les activitats d’aprenentatge cooperatiu. També tenim a l’abast eines digitals (Chromebooks, Ipads, material de robòtica…) que faciliten el creixement acadèmic i personal de l’alumne.

Oferim una educació basada en valors, que ajuda els nens i les nenes en el seu desenvolupament personal i posa les bases d’una formació basada en l’autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

Un cop acadaba l’etapa d’educació primària a la nostra escola, donem continuïtat en el pas a la secundària a l’escola La Salle Montcada.

Projectes de l’etapa

Escola Verda

Un grup d’alumnes d’educació primària, els Ecodelegats, participen en trobades trimestrals on exposen les seves inquietuds pel que fa a la conservació del medi ambient. A partir d’aquí, programen i organitzen activitats sostenibles, fent-ne difusió a tots els grups classe d’educació primària i d’infantil.

Projectes Aprenentatge-Servei (ApS)

Els projectes Aprenentatge-Servei (ApS) faciliten l’aprenentatge sobre un àmbit concret mentre els alumnes realitzen un servei a la comunitat i prenen consciència del seu poder per transformar i millorar l’entorn.

Així, en els darrers cursos a FEDAC Montcada hem dut a terme projectes de recollida d’aliments, donacions de sang, Let’s Clean Up Europe, projectes d’emprenedoria per recollir fons per a la investigació contra el càncer, cantades de Nadal, jocs tradicionals al casal d’avis o curses solidàries. Aquests projectes els hem emprès en col·laboració amb entitats com Càritas, Banc de Sang i Teixits, VHIO o Acción contra el Hambre, entre d’altres.

Escola multilingüe

Per a l’aprenentatge de la competència comunicativa en les tres llengües, el modelatge lingüístic i la immersió lingüística són essencials. Amb l’alumnat més petit emprem la seva llengua materna per establir un bon vincle emocional i comunicatiu. A mida que l’alumnat avança es van ampliant el nombre d’hores de llengua anglesa progressivament, per mitjà de diverses activitats complementàries com Science, Let’s go project!, Play in English… i el suport d’auxiliars de conversa nadius en llengua anglesa.

Projecte TÀCtil

L’escola vol donar resposta a les necessitats del món d’avui i vol preparar als ciutadans del futur per tal de que s’adaptin als canvis que viu la societat. El canvi tecnològic és clar i l’hem d’utilitzar per aprendre i continuar avançant. A la nostra escola potenciem aquest projecte des d’I3 integrant-lo dins de les diferents àrees amb dispositius adaptats a cada etapa: Bee-Bots, iPads, ordinadors Chromebook i materials de construcció LEGO.

Espiritualitat i interioritat

Dediquem diferents moments del dia per connectar amb nosaltres mateixos a través de la respiració conscient i del silenci.

A més, treballem l’espiritualitat i la interioritat a classe amb la TUtopia, que ens ajuda a interrogar-nos, a buscar el sentit i a trobar la nostra missió de vida. L’espai Emmaús de l’escola, que tots els alumnes visiten un cop a la setmana, ens ajuda a trobar el clima i la tranquil·litat necessaris per fer-ho.

Treball per projectes

El treball per projectes a educació primària s’inicia a partir dels interessos i les inquietuds dels alumnes. El treball per projectes permet desenvolupar de manera globalitzada diferents competències i àrees del currículum mitjançant la investigació que els nens i les nenes realitzen per trobar la resposta a una pregunta que s’han plantejat o la creació d’un producte final. El treball cooperatiu, les rutines de pensament, la TUtopia o l’ús de les eines digitals, entre d’altres, estan sempre presents en aquests projectes.

Educació emocional

Treballem les emocions partint dels fets quotidians dels nostres alumnes, així com d’activitats que proposem als nens i nenes perquè puguin expressar les seves emocions i aprendre a tenir un millor coneixement de si mateixos i dels altres. Els grups CREC, la TUtopia, l’espai Emmaús o les activitats de relaxació o interiorització són també algunes de les estratègies que utilitzem a l’escola per dur a terme l’educació emocional.

Ambients d’aprenentatge

A educació primària oferim sis espais d’aprenentatge que tenen com a objectiu estimular l’aprenentatge i la creativitat dels alumnes. A partir dels diferents materials, propostes i activitats que troben als espais d’aprenentatge, els alumnes poden experimentar, reflexionar, cooperar... i, d’aquesta manera, reforçar i/o ampliar els continguts treballats a l’aula.

Propostes de treball

Les propostes d’aprenentatge afavoreixen que els infants puguin aprendre competencialment per tal de donar resposta a diferents reptes. No tan sols és important l’aprenentatge de continguts, sinó que també és rellevant el desenvolupament de destreses per aprendre a aprendre i l’adquisició d’hàbits d’autonomia i d'iniciativa personal. Les propostes d’aprenentatge possibiliten la personalització de l’aprenentatge, ja que respecten els diferents ritmes dels infants, els seus interessos, ofereixen la possibilitat de desenvolupar diferents tipus d’intel·ligències (comunicativa, matemàtica, artística, tecnològica...) i de donar diferents respostes o solucions als reptes proposats.

Exàmens d’anglès de Cambridge

En el darrer curs de primària oferim als alumnes l’oportunitat de realitzar a la nostra escola un examen oficial de Cambridge que certifiqui el seu nivell d’anglès. Des de l’escola els preparem per als certificats de nivell Movers o Flyers.

Matemàtiques vivencials (InnovaMat)

Treballem les matemàtiques a partir de l’experimentació manipulativa, els reptes i les explicacions, que complementem a classe amb una conversa matemàtica que contribueixi a la construcció d’un aprenentatge sòlid d’aquesta àrea. L’objectiu és que cada alumne descobreixi tot el coneixement que hi ha darrere les matemàtiques.

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Montcada oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació primària, les activitats complementàries són:

  • ArtTIC
  • Oratòria (expressió oral en anglès)
  • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
  • Escacs
  • Interioritat: Emmaús

Consulta els detalls de les activitats complementàries al pdf.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.