C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Projectes de FEDAC Montcada

Projectes de l'escola

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Montcada participem també en una sèrie de projectes d’escola.

 Escola multilingüe                 

Per a l'aprenentatge de la competència comunicativa en les tres llengües, el modelatge lingüístic i la immersió lingüística són essencials. 
El català és la llengua vehicular i la llengua utilitzada per part del professorat a l'aula.  A part del català també volem desenvolupar la competència lingüística del nostre alumnat en castellà i anglès.  

La Comunitat de Petits realitza una hora curricular setmanalment en llengua anglesa i, a més a més, oferim un Ambient d'aprenentatge on els infants aprenen a resoldre reptes de la vida quotidiana fent ús de l'anglès com a llengua vehicular. 

A les Comunitats de Mitjans i Grans es van ampliant el nombre d’hores de llengua anglesa progressivament i s'inclou aquesta tercera llengua dins l'àrea d'Educació Física, comptant amb el suport de l’auxiliar de conversa nadiu i un mestre especialista en llengua estrangera.

Espiritualitat i interioritat     

A la FEDAC Montcada no parlem de Religió sinó de TUtopia. La TUtopia és la pedagogia del sentit, de la missió personal, de la interrelació amb els altres i del llegat que volem deixar en el nostre pas per aquest món.

Treballem amb els alumnes la TUtopia perquè esdevingui una forma de vida centrada en l’autoconeixement, en les preguntes que ens interpel·len i en l’elecció personal, que és la que acaba configurant la nostra llibertat.

En tot aquest procés, és necessari trobar un espai de calma, on puguem trobar-nos amb nosaltres mateixos, aprendre a coneixe'ns, a relacionar-nos i interpel·lar-nos. Aquest lloc rep a la nostra escola el nom d’Espai Emmaús.

La TUtopia està impregnada dels valors cristians de Jesús de Natzaret i del Pare Coll, persones de transició que han millorat el nostre món i que són inspiració constant.

Treball per projectes

A FEDAC Montcada preparem el nostre alumnat per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Amb el model de treball per projectes donem resposta a la necessitat de formar un alumnat crític, amb opinió pròpia, autònom i amb capacitat per resoldre nous reptes amb cooperació amb els altres.

Educació emocional

La intel·ligència emocional pot ajudar les persones a desenvolupar i gaudir d’una situació més avantatjosa en tots els dominis de la vida, i això justifica plenament la inclusió i integració de l’educació emocional en tots els cursos de la nostra escola.

L’educació emocional ajuda a formar els alumnes en la seva totalitat, ja que permet que esdevinguin persones competents emocionalment: persones capaces de reconèixer les seves emocions i les dels altres, de motivar-se, de controlar les seves emocions i d’adquirir control en les relacions. Es tracta, en definitiva, de dotar-les d’estratègies interpersonals i intrapersonals per a un bon equilibri cognitiu i emocional, potenciant així el seu desenvolupament integral.

Personalització de l'aprenentatge

L'ambient és un espai monogràfic, una aula on l'alumnat pot gaudir de diferents materials i propostes d'aprenentatge inspiradores.
Les activitats que es realitzen, l'organització i les normes de funcionament varien a les diferents comunitats per adequar-se a les característiques dels nens i nenes de l'etapa, tot guardant coherència entre elles. A la comunitat de petits i mitjans prenen el nom d'AMBIENTS i a la comunitat de grans es diuen PROPOSTES. Comparteixen la mateixa finalitat, possibilitar adequar-se al procés d'aprenentatge de cadascun dels alumnes respectant la seva diversitat.

 

La durada varia:
Comunitat de petits: 3 sessions de 2h setmanals
Comunitat
 de mitjans: 2 sessions de 2h setmanals.
Comunitat de grans: 3:30h repartides en dues sessions setmanals


L'alumnat pot escollir l'ambient/proposta que vol anar, sempre acompanyat i assessorat en les seves decisions pels docents:
Comunitat de petits: natura, daus, experiments, calma, cooking, històries, art i llum.
Comunitat de mitjans: comunicació, matemàtic, naturalista, científic, expressió corporal, moviment, expressió artística, digital, musical.
Comunitat de grans: comunicació, matemàtic, naturalista, artística, científica, expressió corporal, humanística, ciutadania i anglès.
Els ambients/propostes estan dissenyats amb la finalitat que siguin un espai on es pugui experimentar, investigar, crear, jugar i relacionar-se amb els companys per aprendre activament des de l'interès i el plaer.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website