C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

EL CONTE VIATGER

EL CONTE VIATGER

EL CONTE VIATGER: Una nova iniciativa d’Oratòria implementada a I4.

El Conte Viatger és una nova proposta implementada durant el segon i tercer trimestre a Infantil-4, amb la finalitat d’enfortir les habilitats d’oratòria dels nostres infants des de les etapes més primerenques de la seva educació. Aquesta iniciativa neix de la necessitat de cultivar competències comunicatives essencials i promoure la confiança dels infants en la seva expressió oral. L’objectiu principal és desenvolupar aquestes habilitats i potenciar la seva capacitat per expressar-se amb claredat i persuasió en diferents àmbits del seu dia a dia.

La proposta es basa en la preparació i narració d’un conte per part dels infants, una carpeta que viatja a casa amb les explicacions corresponents perquè cada nen/a pugui triar el conte que més els agradi, sent tradicional o no. Un cop l’han triat, disposen d’una setmana per preparar l’explicació del conte amb l’ajuda de la seva família (poden crear titelles, elaborar algun suport visual, etc.) i així, posteriorment, poder fer aquesta presentació davant dels seus companys/es. D’aquesta manera, es treballen les seves habilitats comunicatives i, a més, la seva confiança, seguretat i autoestima a l’hora d’expressar-se en públic. 

Els beneficis d’aquesta iniciativa van més enllà de les habilitats d’oratòria. Treballar l’expressió oral no només millora la confiança personal dels infants sinó que també els prepara per comunicar-se de manera efectiva, ja que és una habilitat fonamental en qualsevol àmbit. 

La col·laboració tant de l’alumnat com de les seves famílies ha estat un èxit.
Els infants han mostrat molta motivació per participar en aquesta iniciativa i han expressat una major seguretat i satisfacció en la seva capacitat per comunicar-se oralment. Les famílies, a més de la seva bona predisposició en tot moment, han destacat la importància de treballar la seva confiança i autoestima des de ben petits. 

El “Conte Viatger” proporciona una oportunitat única als infants per poder triar un conte que els agradaria explicar als seus companys i companyes en un context real, rebent l’acompanyament de les famílies durant la preparació i la retroalimentació dels mestres i companys i companyes durant la posada en escena. 

En conclusió, aquesta iniciativa representa un pas significatiu cap a l’enfortiment de les habilitats comunicatives dels estudiants del curs d’I4. A través del “Conte Viatger” no només beneficiem els estudiants a escala individual, sinó que també fomentem la participació i la comunicació amb les famílies per contribuir al benestar i èxit dels infants durant la seva trajectòria educativa. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website