C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

FEAC, Família Escola Acció Compartida

FEAC, Família Escola Acció Compartida

Un model innovador per a la col·laboració entre famílies i escola és el programa FEAC, Família Escola Acció Compartida. 

El programa es basa en la idea que l’educació dels infants és una tasca compartida entre la família i l’escola, i que ambdues parts han de treballar conjuntament per aconseguir els millors resultats per als alumnes.

En les trobades FEAC; mestres de l’escola i famílies, conformen un grup que debat sobre temes d’actualitat, fomentant el diàleg i la reflexió sobre l’educació dels nostres infants intercanvi d’idees i experiències. En un ambient tranquil i sense judicis, creat un espai per pensar juntes sobre com millorar l’educació dels nostres infants, des del respecte i inclusió on totes se sentin còmodes per a compartir les seves opinions i punts de vista.

En un món en constant canvi, la reflexió sobre les nostres pràctiques esdevé una eina indispensable per a l’èxit individual i col·lectiu. Dedicar temps a examinar els nostres mètodes de treball, hàbits i decisions ens permet identificar àrees de fortalesa i oportunitats de millora, conduint a resultats més satisfactoris i un creixement personal i professional continu.

No es pretén oferir solucions úniques, sinó fomentar un diàleg obert i constructiu, i fomentar un aprenentatge mutu. 

El FEAC, ofereix a les famílies: conèixer millor el projecte educatiu de l’escola dels seus fills, implicar-se més activament en la seva educació. Rebre orientació i suport dels mestres i professors. Compartir experiències amb altres famílies.

I pels nostres educador/es, el FEAC els permet: conèixer millor les famílies dels nostres alumnes, establir una relació més fluida amb les famílies, compartir recursos i experiències. I rebre suport de les famílies en la seva tasca educativa.

En resum, el programa Família Escola Acció Compartida és un recurs important per a les famílies i l’escola que treballem juntes per a l’educació dels nostres infants. El programa té el potencial de tenir un impacte positiu significatiu en la vida dels alumnes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website