C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Meet our language assistant

Meet our language assistant

Descobreix què fa l’auxiliar de conversa i la seva importància a l’escola

Per a la nostra escola és important que l’alumnat adquireixi un nivell comunicatiu en llengua anglesa que els permeti solucionar els diferents reptes que se li presenten en el seu dia a dia i aconseguir estratègies lingüístiques i comunicatives efectives per a la seva comunicació. Per aquest motiu, i donant resposta al projecte 3L , que és el projecte d’Escola Multilingüe de les escoles FEDAC i al Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica ,  proposem i dissenyem diferents situacions d’aprenentatge globals que permeten formar parlants plurilingües i interculturals.

La figura de l’auxiliar dins del centre afavoreix l’educació trilingüe, millora la pronunciació i la comprensió del professorat i l’alumnat, millora la fluïdesa de l’alumnat a l’hora de fer ús de la llengua anglesa al seu dia a dia, promou la interculturalitat de l’escola, possibilita reforços i grups reduïts per dur a terme activitats orals i ofereix una gran oportunitat per ajudar a l’alumnat que es presenta als exàmens oficials d’idiomes que es fan a 6è de Primària: A1 Movers o A2 Flyers.

En definitiva, creiem que és molt rellevant aquest rol a l’escola , entre altres iniciatives, per assolir un ensenyament integrat de les llengües.

Aquest curs, tenim la sort d’aprendre de l’Amy, una noia original del Regne Unit, exactament de Skelton i resident a Newcastle. Ha estudiat Filologia i en un futur pròxim, voldria ser escriptora. 

L’Amy té un horari establert on passa per tots els grups de l’escola reforçant la comunicació oral en llengua anglesa. La seva figura permet que els alumnes trobin la funcionalitat de l’aprenentatge de llengües en situacions reals, reconeguin diferents accents, es promogui el respecte intercultural, aconsegueixin un aprenentatge contextualitzat… Un llistat ple d’avantatges que ens permet millorar la qualitat de l’ensenyament de llengües a les escoles. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website