C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

Salvem els oceans

Salvem els oceans

UN PROJECTE D’ESCOLA: “Salvem els oceans”

Al llarg del 2n trimestre tota l’escola vam estar treballant el projecte “Salvem l’Oceà”. És un tema de gran importància en el context actual de sequera, canvi climàtic i globalització i per això l’alumnat de la nostra escola el va escollir per aprofundir-hi i desenvolupar nous coneixements.

L’oceà és un component vital del nostre planeta, que ens proporciona oxigen, aliments i regulació climàtica. No obstant això, actualment s’enfronta a nombroses amenaces com la contaminació per plàstics, l’acidificació, la pesca excessiva i el canvi climàtic. D’aquesta manera, gràcies a aquest projecte ha contribuït a crear consciència sobre la importància de protegir i conservar els oceans entre els estudiants, mestres i la comunitat educativa en general.

A més a més, treballar aquest tema ens ha ofert una oportunitat única per integrar l’educació ambiental en el currículum escolar. L’alumnat ha pogut aprendre sobre la importància dels oceans, els ecosistemes marins, la biodiversitat marina i les amenaces que enfronten els oceans, així com les accions que poden prendre per protegir-los.

Un altre punt molt important és que en involucrar els estudiants al projecte per tal que sigui significatiu, se’ls ofereix l’oportunitat de prendre mesures concretes per protegir el medi ambient i contribuir al benestar del planeta. Això fomenta el sentit de responsabilitat i empoderament entre els joves, que poden esdevenir agents de canvi en les seves comunitats.

A més a més, treballant l’oceà també hem fomentat el hàbits sostenibles del nostre alumnat i hem pogut relacionar aquests aprenentatges amb la biologia, geografia, la tecnologia, l’educació artística, l’educació física, la llengua… promovent un enfocament interdisciplinari per abordar els problemes ambientals i promoure solucions sostenibles.

És per tots aquests motius que tots els cursos de l’escola, des d’I3 fins a P6, han treballat aquest projecte durant el mes de febrer, relacionant-lo també amb la festa del Carnaval. 

S’han dut a terme diferents accions i sortides d’aprenentatge segons el moment maduratiu de l’alumnat: 

  • Visita a l’Aquarium per descobrir els animals i la fauna que habiten al medi aquàtic.
  • Visita al CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins), per conèixer què s’ha fer per salvar els animals que es troben al mar.
  • Netejar la llera del riu Besós, descobrint on es troba la depuradora de Montcada i Reixac.
  • Descobrir com és la desembocadura del riu Besòs i la platja de Sant Adrià.
  • La visita d’un expert en microplancton, on vam poder observar-lo fent ús de microscopis i lupes.
  • Un espai famílies d’una família.
  • L’elaboració d’obres artístiques fent ús de material reciclat que contamina el mar de manera cooperativa amb caire reivindicatiu.

En resum, el projecte “Salvem l’Oceà” és important perquè contribueix a crear consciència, promoure l’educació ambiental, empoderar els estudiants, fomentar la interdisciplinarietat i generar un impacte positiu a llarg termini en la protecció i conservació dels oceans i el medi ambient en general.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website