C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

T’expliquem com funciona la comissió d’Atenció Educativa Inclusiva de la nostra escola

T’expliquem com funciona la comissió d’Atenció Educativa Inclusiva de la nostra escola

La Comissió d’Atenció Educativa Inclusiva (CAEI)  és una estructura organitzativa del centre que proposa l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre tot l’alumnat del centre, i que fa el seguiment i l’avaluació per tal d’ajustar-les a les seves necessitats.  

Esdevé fonamental com a espai que articula les mesures i els suports, promou l’intercanvi i la reflexió, facilita la priorització de les demandes i dona sentit i regularitat a tot aquest procés. Per realitzar aquestes funcions, l’equip es reuneix un cop per setmana.

Està formada per 5 membres: la directora pedagògica, la psicòloga i logopeda de l’escola i 3 mestres representants de cada comunitat amb formació en atenció a la diversitat.

Defensem el dret de tots els nens i nenes a gaudir d’una escola amb igualtat d’oportunitats i respectuosa, independentment de les dificultats i/o característiques de l’alumnat, si es troben en risc d’exclusió social, si són nouvinguts, si tenen mancances derivades de l’entorn  socioeconòmic o sociocultural.

Creiem en una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint del previ coneixement de tots ells i elles i de les seves necessitats, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats.

Volem una escola que minimitzi les barreres i potencií les capacitats de cada infant. I per això es va crear la comissió. Ens coordinem amb equips externs al centre com DAPSI, EAP, CSMIJ i centres de Psicologia i Logopèdia privats.

La CAEI està pensada per donar suport i estratègies als docents i altres professionals de l’escola (vetlladors, monitors de menjador, etc.) i acompanyament a les famílies que ho sol·liciten.