C/ Major, 29 - 08110 Montcada i Reixac

935 641 696

L’Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre defineix i concreta les línies d’actuació de la nostra escola, FEDAC Montcada, per a fer possible que docents, alumnes i centre assoleixin la competència digital. 

Aquesta estratègia l’hem elaborat a partir d’una diagnosi exhaustiva que ha tingut en compte les perspectives i les necessitats de les famílies, els docents i dels mateixos alumnes, mitjançant l’ús de l’eina SELFIE, i de qüestionaris.

Què és l’Estratègia Digital?

L’Estratègia Digital és un pla integral que busca incorporar de manera efectiva les tecnologies digitals a l’entorn educatiu. Aquesta estratègia no només se centra en l’ús de les tecnologies com a eines d’aprenentatge, sinó que també contempla la formació del professorat, l’acollida digital dels docents, l’accés a recursos digitals de qualitat, la implicació de les famílies i la promoció de la competència digital entre els alumnes.

Objectius de l’EDC de FEDAC Montcada

 1. Millorar l’acollida dels docents per afavorir la integració al Projecte Educatiu de Centre.
 2. Implementar millores en l’organització de la documentació del centre per facilitar-ne la gestió i la privacitat.
 3. Revisar i actualitzar els documents de Cultura Digital del Centre.
 4. Dissenyar el Pla de Comunicació de centre per millorar la comunicació externa i interna amb la comunitat educativa.
 5. Acordar estratègies per al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.
 6. Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i l’ús responsable i sostenible de les tecnologies.
 7. Acompanyar a les famílies en el coneixement de l’ús responsable de les tecnologies.

La importància de promoure la Competència Digital de l’Alumnat:

Promoure la competència digital entre els alumnes és una prioritat en l’educació actual i futura. Aquesta competència no es limita simplement a saber utilitzar eines digitals, sinó que implica la capacitat de:

 • Utilitzar la tecnologia de manera responsable: aprendre com gestionar el temps en línia, mantenir la privadesa i evitar els riscos en línia.
 • Resoldre problemes: emprar les habilitats tecnològiques per enfrontar-se reptes i solucionar problemes de manera eficient.
 • Pensament crític: valorar la informació en línia de manera crítica i analítica, identificant fonts fiables i evitant la desinformació.
 • Comunicació efectiva: utilitzar les tecnologies per comunicar-se de manera clara i efectiva, tant en l’àmbit oral com escrit.
 • Aprenentatge continu: estar disposat a aprendre i adaptar-se a les noves tecnologies i canvis en l’entorn digital.

Promoure aquestes habilitats és crucial per a la formació integral dels alumnes, ja que els prepara per a una societat en constant evolució. A més, també ajuda a reduir la bretxa digital, assegurant que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats d’èxit en un món cada vegada més digitalitzat.

En resum, l’Estratègia Digital del nostre centre educatiu, pretén donar resposta fonamentada i orientada a les necessitats reals de la comunitat educativa, amb l’objectiu de preparar els alumnes per a un futur digital i fomentar la competència digital com a part integral de l’educació.

Si voleu consultar el document de l’Estratègia Digital del nostre Centre, podeu prémer el següent enllaç.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website